Privacy statement

UMeter vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. UMeter houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is UMeter Holding N.V. UMeter heeft haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

UMeter verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van UMeter en de vennootschappen binnen haar groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
d) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
e) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
f) het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
g) accountantscontroles;
h) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
i) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Je gegevens worden door UMeter ook in groepsverband gebruikt onder meer om je op de hoogte te stellen over voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van UMeter en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan UMeter melden via info@umeter.nl of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Klikgedrag

Op de website van UMeter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan UMeter de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan UMeter haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De websites van UMeter maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 

  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kun je gebruikmaken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn UMeter te onthouden.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites

Op de websites van UMeter zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. UMeter draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

UMeter neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt UMeter een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht om aan UMeter te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat UMeter je gegevens niet mag verwerken, kun je UMeter verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

UMeter laat je binnen vier weken weten in hoeverre UMeter aan je verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan UMeter een legitimatie aan je vragen. Stuur je verzoek aan UMeter o.v.v. ‘privacy’ via info@umeter.nl of schriftelijk op Boomgaardweg 43, 1326 CW Almere.
Indien je geen marketingmateriaal wenst te ontvangen, kun je dat op dezelfde manier aan UMeter kenbaar maken. Je kunt je ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Melden datalek

UMeter houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd.

Dit doet u via info@umeter.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek..

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: UMeter o.v.v. ‘privacy’, via info@umeter.nl of schriftelijk op Boomgaardweg 43, 1326 CW Almere.

Wijzigingen

UMeter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.